اگر تمایل به پرداخت از طریق کارت به کارت دارید ،لطفاً بعد از انتخاب محصول و مشاهده مبلغ ،هزینه را به حساب ذیل واریز نمائید:

  • نام بانک:ملت
  • به نام: میثم عظیم زاده

سپس بعد از واریز به حساب مذکور فیش واریزی (اعم از کاغذی یا رسید دیجیتالی) را در فرم زیر بارگذاری نمائید، بعد از ثبت خرید شما توسط اپراتور ، سپس می توانید نسبت به ثبت لایسنس نرم افزار و فعال سازی آن اقدام نمائید.

  • ثبت اطلاعات واریزی