اگر قصد انتقال لایسنس به سیستم دیگری را دارید لطفا اطلاعات فرم را با دقت پرنمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران کد فعال سازی نرم افزار را برای شما ارسال نمایند :

هر اکانت تنها یک بار درماه می تواند درخواست انتقال دهد.

  • کد انتقال را از نرم افزاری که در سیستم فعلی تان هست دریافت کنید
  • کد سیستمی که قصد انتقال به آن را دارید